Tepuk Nabi, Nabiku .. Muhammad.. Ayahnya.. Abdullah.. Ibunya.. Aminah Kakeknya.. Abdul Muthallib Pamannya.. Abu Thalib Lailahaillallah Muhammadurrasulullah, Yes! Tepuk Nabi yang akrab dalam keseharian jaman masih TPQ masih teringat kuat hingga sekarang. Ya, masa kecil anak enggak boleh terlewatkan untuk mengukir segala hal tentang hidup,...