Sejak pandemi Covid 19, flu tidak lagi seremeh dulu. Maka, flu harus lekas dienyahkan sebelum menghebohkan. Kami memilih untuk mengatasi gejala flu dengan buah dan sayur, ditambah ramuan cinta. Eh. Setiap gejala flu muncul, pak Boss sudah mewanti-wanti untuk segera isolasi menjauh dari anak dan...