Site icon Widi Utami

5+ Inspirasi Ucapan Ulang Tahun Bahasa Jawa

Ucapan ulang tahun bahasa jawa

Ucapan ulang tahun bahasa jawa

Ulang tahun adalah momentum sakral bagi sebagian orang. Bagi orang Jawa, mendapatkan ucapan ulang tahun bahasa Jawa tentu akan sangat berkesan. Apalagi untuk orang tua, mertua, atau orang yang dituakan, ucapan ulang tahun bahasa Jawa akan menambah nilai diri kita karena mereka terkesan kita masih menggunakan bahasa Jawa.

Ucapan Ulang Tahun Bahasa Jawa Krama

Ucapan ulang tahun bahasa jawa krama ini bisa kita kirimkan kepada orang tua, mertua, suami atau orang yang dituakan oleh kita. Ucapan ulang tahun bahasa jawa krama mungkin mengandung kiasan yang mendalam. Ucapan ulang tahun bahasa Jawa krama berikut ini bisa dikirimkan kepada teman atau kolega yang sudah berkeluarga.

Sugeng ambal warsa, Mas. Mugi-mugi Gusti tansah paring Kanugrahan, utaminipun, katentreman , kabagyan, saha kasarasan, gangsar anggenipun makarya, pikantuk rezeki ingkang kathah, barokah kangem keluarga. Saha saged mangun kelurga ingkang sakinah, mawadah, warohmah. Aamiin.

Ucapan ulang tahun bahasa Jawa untuk Ibu Mertua

Ucapan ulang tahun bahasa jawa untuk ibu mertua berikut ini adalah ucapan ulang tahun bahasa jawa yang memiliki makna mendalam. Bisa juga mengirimkan doa ulang tahun untuk ibu islami. Enggak cuma untuk ibu mertua, ucapan ulang tahun bahasa jawa ini juga bisa dikirim untuk suami atau orang-orang yang kita sayangi.

Wilujeng ambal warsa, Ibu ingkang kula tresnani. Mugi pinaringan dirga yuswa pinanggih ing kayuwanan, kawilujengan, kabagaswarasan, tan kendhat manembah mring Gusti kang murbeng. Tansah eling, mituhu, sabar, ikhlas, legawa, narima, temah budiluhur. Sembada kang sinedya jumbuh kang ginayuh. Meneb ing kalbu wening ing penggalih.

Ucapan ulang tahun bahasa jawa

5 Ucapan ulang tahun bahasa Jawa Sederhana

Ucapan ulang tahun bahasa jawa untuk teman tidak perlu panjang, rumit dan ndakik-ndakik. Ucapan ulang tahun bahasa jawa yang sederhana pun akan sangat mengena bagi orang-orang yang dekat dengan kita.

  1. SUGENG AMBAL WARSA. Mugi panjang yuswane, dipun paringi kasarasan, bagja sakulawarga lan dipun limpahaken rejeki kang barokah sukses usahanipun. Aamiin.
  2. Sugeng ambal warsa, mugi Gusti tinansah paring binerkahan lan yuswa ingkang panjang ugi kajembaran rezekinipun.
  3. Sugeng Ambal warsa. Mugi tansah winengku ing kasarasan bagya mulya langgeng anggenipun momong garwa putra lan wayah. Barakallah fii umrik
  4. Sugeng ambal warsa mugi tansah binerkahan: kasarasan,kawilujengan, katentreman klawarga kalian rejeki ingkang lancar ugi kaparingana dawa yuswanipun.
  5. SUGENG AMBAL WARSA. Mugi tambah kabegjan, mulya, lan tansah pinaringan rahmat saking Gusti Kang Akaryo Jagad.

Ucapan ulang tahun bahasa jawa sangat berkesan belakangan ini karena sudah mulai jarang orang yang menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Kirimkan ucapan ulang tahun bahasa Jawa untuk orang-orang tersayang dan rasakan ketulusan doa di dalamnya.

Exit mobile version