Site icon Widi Utami

10+ Ucapan Selamat Pagi Bahasa Jawa dan Artinya

Aku sering kesindir gara-gara gagap berbahasa jawa. Kata orang sih, wong jawa ilang jawane. Hahaha, meskipun katanya aku sudah enggak njawani karena lebih dominan berbahasa Indonesia, tetapi aku enggak putus asa kok untuk tetap belajar bahasa Jawa. Kemaren aku belajar berbagai ucapan selamat pagi dalam bahasa Jawa dan artinya, aku tulis disini biar kalau sedang butuh langsung bisa ke blog dan terarsip dengan baik untuk anak-anak.

Sugeng Enjang, Salam Wayah Esuk

Sugeng enjang adalah salam yang diucapkan wayah esuk atau pagi. Sugeng enjang merupakan bahasa jawa krama, tetaoi kita enggak perlu bingung sih mau ngucapin sugeng enjang kepada siapa. Kita bisa ngucapin ke semua orang yang kita hormati, kepada guru, orang tua, orang yang lebih tua.

Ucapan Selamat Pagi Bahasa Jawa Krama Inggil

Ucapan selamat pagi bahasa jawa krama inggil biasa dikirim untuk orang tua, orang yang lebih tua, atau orang yang kita hormati. Berikut adalah contoh ucapan selamat pagi bahasa jawa krama inggil beserta artinya:

Ucapan selamat pagi bahasa jawa krama inggil

Sugeng Enjang, para Sedherek. Mugi ing Enjang punika tansaho pinaringan kasarasan, kabagian, Kamulyan.

Artinya: Selamat pagi saudaraku, semoga di pagi ini kita senantiasa diberi kesehatan, kebahagiaan dan kemuliaan.

Ucapan selamat pagi bahasa jawa

Sugeng enjang, pra kadang kinasih ingkang minulya,
Sugeng ngayahi gati, mugi kabegjan, kasarasan, karaharjan ingkang tansah sumrambah dhumateng panjenengan lan kula sami.

Tansah gumregah angrantu ridhaning Allah, tansah jumangkah kanthi ikhlasing manah. Sapa temen bakal tinemu, Sapa sing sareh bakal pikoleh.

Artinya: Selamat pagi, saudaraku terkasih yang mulia. Selamat memulai pekerjaan. Semoga keberuntungan, kemakmuran senantiasa melingkupi kita semua. Selalu meraih ridha Allah, selalu melangkah dengan hati yang ikhlas. Siapa yang tekun akan menemukan yang dicari, siapa yang tenang akan memperoleh apa yang dicitakan.

Sugeng enjang, prakadang kinasih, mugya tansah pinaringan kesarasan, kawilujengan, sarta karahayon. Tinebihna saking sedaya sengkala. Tebih rubeda kalis nir ing sambekala… Amin

Artinya: Selamat pagi, saudaraku terkasih. Semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan dan kebahagiaan. Dijauhkan dari semua marabahaya. Selamat dan terhindar dari marabahaya.

Ucapan selamat pagi bahasa Jawa singkat

Sugeng enjang ,sugeng angayai pakaryan ,mugi sedaya kadang tansah ginanjar bagas kewarasan.

Artinya: Selamat pagi, selamat bekerja. Semoga saudara semua selalu diberi kesehatan.

ucapan selamat pagi bahasa jawa

Sugeng enjang kagem sedaya, mugia tansah ginanjar bregas waras rahayu, kanti sumiliring angin enjang kang sumribit lan sunaring bagaskara sumangga kita sami ngayahi sedaya pakaryan ingkang minulya, mugi Gusti Alloh paring lilah saha restu kapurih berkah wonten ing pagesangan, Aamin

Artinya: Selamat pagi semua, semoga selalu diberi kesehatan, kemuliaan. Seperti angin pagi yang berhembus dan mentari yang bersinar. Ayo kita memulai pekerjaan yang mulia. Semoga Direstui dan Diberkahi oleh Allah.

Ucapan Selamat Pagi Bahasa Jawa Romantis Geguritan

Ucapan selamat pagi bahasa jawa romantis ini bisa diberikan kepada orang yang kita cintai. Ucapan selamat pagi bahasa jawa untuk pacar juga bisa menggunakan ucapan selamat pagi bahasa jawa berupa geguritan ini.

Ucapan selamat pagi bahasa jawa romantis

Sugeng enjang. Tumètèsing embun pungkasaning wengi. Mapag jumedulé Baskara sumorot Prabané miyak kang méga lumaris. Semilir angin ésuk kang nggawa pengarep- arep lembaran anyar, nggayuh kekarepan kang durung nyata. Puji syukur katur Allah SWT.Mugi tansah Séhat kuat manfaat, guyub rukun kabèh sedulurku. Kalis rubéda nir sangsaya. Lumèbèr putra wayah.Gayeng regeng seneng, tur tanpa pambeng, Amin.

Exit mobile version